Muhtemel Aksilikler:
Türkiye’nin, Tunus parlamentosunun feshedilmesi kararına yönelik eleştirilerinin nedenleri

Muhtemel Aksilikler:

Türkiye’nin, Tunus parlamentosunun feshedilmesi kararına yönelik eleştirilerinin nedenleriCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Nisan’da Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said’in siyasi politikasını eleştirdi. Bu, Parlamento’nun 30 Mart’ta feshedilmesi kararına yönelik kınamasına da yansıdı. Erdoğan, söz konusu politikayı “demokrasinin tahrifatı” ve Tunus halkının iradesine bir darbe olarak nitelendirdi. Türkiye cumhurbaşkanlığı yaptığı yazılı açıklamada, “Halk Temsilciler Meclisi’nin feshedilmesinden dolayı üzgünüz” dedi. Türkiye cumhurbaşkanı, “Bu gelişmelerin Tunus’ta demokratik meşruiyetin tesis edilmesine yönelik devam eden geçiş aşamasına zarar vermeyeceğini umuyorum” diye ekledi. 

Tunus’un eleştirileri reddetmesi

Türkiye’nin, Tunus Parlamentosunun kalıcı olarak feshedilmesine yönelik eleştirilerine Tunus’un tepkisi, Cumhurbaşkanı Kays Said ve hükümetinin ülkenin içişlerine yönelik dış müdahale ve baskıyı reddettiğini gösteriyor. Tunus Dışişleri Bakanlığı 5 Nisan’da yaptığı açıklamada, Erdoğan’ın açıklamalarının şaşkınlıkla karşılandığı, söz konusu açıklamayı içişlerine “kabul edilemez” bir müdahale olarak değerlendirilerek, “iki ülke ve halkları birleştiren kardeşlik bağlarına ve ülkeler arasındaki ilişkilerde karşılıklı saygı ilkesine tamamen aykırı” ifadelerine yer verildi. Açıklamada şöyle devam edildi: “Tunus, ulusal kararının bağımsızlığına bağlı kalır, egemenliğine ve halkının seçimlerine müdahale etmeye veya geri dönüşü olmayan demokratik yolunu sorgulamaya yönelik her türlü girişimi şiddetle reddeder.”

Aynı zamanda Tunus Dışişleri Bakanlığı, 6 Nisan’da Türkiye’nin Tunus büyükelçisini çağırdı ve Tunus’un Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasını Tunus işlerine müdahale olarak değerlendirerek ve iki ülke ilişkilerinin ulusal kararın bağımsızlığına saygıya dayanması gerektiğini kendisine bildirdi.

Tunus’taki siyasi kriz, 26 Mart’ta, 25 Temmuz 2021’de Said’in istisnai kararlarını iptal etmek için çevrimiçi bir oturum düzenleyen parlamentonun yarısından fazlasının ardından tırmandı. Bu kararlar arasında Hişam el-Meşişi hükümetinin görevden alınması ve Parlamentonun çalışmalarının dondurulması yer alıyordu. Parlamentonun feshedilmesi ve sanal meclis oturumuna katılanların bir kısmının yargıya sevk edilmesi kararının ardından kriz doruk noktasına ulaştı.

Birçok Husus

Türkiye’yi Tunus krizine yeniden dahil etmeye ve Cumhurbaşkanı Kays Said’in Meclis’i feshetme kararını eleştirmeye iten pek çok hususun bulunduğu söylenebilir. Bunlardan en öne çıkanları:

1- Yerel müttefik “Nahda Hareketi”ni güvence altına almak: Ankara, Tunus cumhurbaşkanının parlamentoyu feshetme kararı konusunda oldukça kaba bir dil benimsedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kararı “Tunus halkının iradesine darbe” ve “demokrasiye hakaret” olarak değerlendirdi. Aslında Türkiye’nin parlamentoyu feshetme kararını kınaması, Türkiye’nin Devlet Başkanı Kays Said’e bu krizde tek taraf olmadığına dair önemli bir mesaj iletmek istediğine ve Tunus sokaklarında zengin bir geleneksel dengeye sahip, özellikle de Nahda hareketiyle diyalog kurulması gereken başka parti ve aktörler olduğuna işaret ediyor. 

Bu bağlamda, Erdoğan’ın açıklamaları özünde, devlet güvenliğine karşı komplo kurmak suçlamasıyla kendisi ve harekete bağlı ve ona yakın çok sayıda milletvekilinin yargıya sevk edilmesinden sonra siyasi bir krizle karşı karşıya kalan “Nahda” ve lideri Gannuşi’yi kurtarma girişimini hedef aldı. Gözlemcilere göre, Türkiye cumhurbaşkanı, Tunus’taki İslamcı hareketin parlaklığını yeniden canlandırmak için parlamentoyu feshetme kararından yararlanmaya çalıştı. Bu, Türkiye’nin yerel müttefiki Nahda’yı Tunus sahnesinin ön saflarına veya en azından bileşenleri arasına yerleştirme çabalarına müdahale ediyor. 

2- Tunus cumhurbaşkanlığı üzerindeki baskıyı en üst düzeye çıkarmak: Türkiye’nin Tunus parlamentosunu feshedilmesi kararına yönelik eleştirisi, cumhurbaşkanlığını etkisiz hale getirmek veya Türkiye’ye yakın siyasi güçleri rehabilite etmek için devletin eklemleri üzerindeki kontrolünü azaltmak için Tunus içinde artan baskılardan yararlanma girişiminden ayrı tutulamaz. Türkiye, son dönemde Cumhurbaşkanı Said’in 25 Temmuz’da aldığı kararlarını geri çekmesini talep eden bir dizi siyasi parti ve sosyal birliğin hükümete yönelik baskısının arttığının farkında. Ankara, devletin ekonomik sorunları çözememesi nedeniyle tırmanan halk protestolarını da lehine kullanmak istemiş olabilir. Burada Ankara’nın, Tunus parlamentosunun feshedilmesi kararını çarpıtması ve parlamentonun feshedilmesinin bireysel yönetimin devamının, vatandaşların temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmesi ve demokrasinin ihmal edilmesine yol açabileceği iddiasını anlamak mümkündür. 

3- Uluslararası baskılarla başa çıkmak: Tunus parlamentosunun feshedilmesi kararını reddeden Türkiye açıklamaları, Ankara’nın, Başkan Kays Said’in Tunus içindeki, özellikle ABD ve Avrupa Birliği ülkelerindeki siyasi uygulamalarını reddeden dış pozisyon ve baskılarla özdeşleşme arzusunu gösteriyor. Türkiye’nin eleştirileri, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı’nın 24 Mart’ta Tunus’a yaptığı ve Cumhurbaşkanı Said’i istisnai önlemleri sona erdirmeye ve Parlamento’yu normal çalışmasına döndürmeye ikna etmeye çalışan Tunus ziyaretinin ardından geldi. Yukarıdakilere paralel olarak Türkiye, Batılı müttefiklerine, bölgede özgürlük ve diyalog değerlerini teşvik etmeye daha istekli göründüğü ve Batı’nın demokratik değerlerini paylaştığı farklı bir tavır tutunmaya çalıştı.

4- Türkiye’deki muhafazakâr kuralların yerine getirilmesi: Türkiye, Tunus’ta parlamentonun feshedilmesi kararını eleştirerek, Cumhurbaşkanı Kays Said’in yönelimlerine karşı çıkan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin önemli bir kesimini temsil eden dini tabanları tatmin etmeyi amaçlıyor. Erdoğan, 2023’de yapılması beklenen seçimler göz önüne alındığında, mevcut aşamada Türkiye’deki dini kuralların yerine getirilmesinin öneminin farkındadır. 

5- İç baskıları anlaması: Tunus parlamentosunun feshedilmesi kararının kınanması, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin iç baskıları aşma girişimleri bağlamında geliyor. Erdoğan, Tunus krizine müdahil olma yolunda ilerleyerek dikkatleri iç sorunlardan uzaklaştırmaya ve Türkiye ekonomisindeki dramatik dönüşümler nedeniyle AKP hükümetinin karşı karşıya olduğu baskıları sindirmeye çalışıyor. Türkiye ekonomisindeki dramatik dönüşümler, ulusal döviz kurunun (TL) çöküşü ve enflasyon oranlarının yükselmesinin ön planda olduğu Ukrayna savaşının ardından hız kazandı. Temel mallar, özellikle yakıt ve gıda fiyatlarındaki artıştan ve hükümet kararlarının ekonomik krizi atlatamamasından bahsetmiyorum bile.

Olası Yansımalar

1- Tunus ve Türkiye arasındaki iş birliğinin azaltılması: Türkiye, Tunus ile güvenlik ve ekonomik iş birliğini güçlendirmek istiyor. Bu, Başkan Kays Said’in 25 Temmuz’da aldığı istisnai kararlar karşısındaki sessizliğinden belliydi. Ancak Türkiye’nin Tunus’a yönelik son hamleleri ve Tunus parlamentosunun feshedilmesine yönelik eleştirileri, ilişkileri bir yol ayrımına getirebilir ve iki ülke arasındaki ilişkilerde çeşitli alanlarda artan iş birliğini etkileyebilir. Başta örneğin, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasının yeniden gözden geçirilmesini talep eden Tunus içindeki baskılara yanıt vermek ve Türk ithalatına daha katı önlemler almaktadır. Özellikle Tunus, ticaret dengesi Türkiye’nin lehine dönerken, Türkiye ile imzalanan ortaklık anlaşması nedeniyle çok şey kaybetti. Tunus’un öfkesi Türkiye’nin parlamentonun feshedilmesi kararını kınaması üzerine tırmandı. Bu, Başkan Said’in, lider Habib Bourguiba’nın ayrılışının yirmi ikinci yıldönümünün anılması arifesinde yaptığı açıklamalarla ortaya çıktı. Said, “Tunus bir eyalet değildir ve herhangi bir taraftan ferman beklemiyoruz. Egemenliğimiz ve onurumuz her düşünceden önce gelir.” dedi.

2- Bölge ülkeleriyle farklılıkların yeniden derinleştirilmesi: Türkiye’nin, parlamentonun kalıcı olarak feshedilmesi kararını eleştirmesi, Türkiye’nin Tunus cumhurbaşkanını destekleyen ve ülkedeki siyasi reform için önerdiği yol haritasını destekleyen bölgesel güçlerle ilişkilerine olumsuz yansıyor. Başta Mısır ve Türkiye’nin ilişkilerini düzeltmeye ve uzlaştırıcı yollara girmeye başladığı bazı Körfez ülkeleri dahil oldu. Cumhurbaşkanı Said’i destekleyen bölgesel güçler, Türkiye’nin tutumunu ülke içindeki siyasi bölünmenin derinleşmesine katkıda bulunabilecek ve toplumsal barışı tehdit edebilecek olumsuz bir adım olarak görebilir. Bu da Tunus ve çevresindeki istikrarsızlığa yansıyabilir. 

3- Rakipleri kuşatmak için verimli bir ortam sağlamak: Türkiye’nin, Tunus’un iç işlerine müdahil olması ve parlamentonun feshedilmesi kararını kınaması, bir yandan Cumhurbaşkanı Kays Said’in ülke içindeki kazanımlarını pekiştirmek için verimli bir ortam sağlarken, diğer yandan da cumhurbaşkanlığı iç prosedürlerine yönelik eleştirileri azaltacaktır. Bu, Tunus’un iç krizine Türk müdahalesinin yönleri ve yönelimleri bakımından farklılık gösteren Tunus siyasi güçlerinin reddedilmesinde açıktı. Burada, Tunus siyasi güçleri bazı eski milletvekillerinin sanal oturumunu yasa dışı ilan etmesini ve Tunus Adalet Bakanlığı’nın çok sayıda katılımcı temsilcisini ülkenin ulusal güvenliğine komplo kurmak suçlamasıyla adli soruşturmaya sevk etmesinin meşruiyeti açıklanabilir.   

Ankara’nın Endişesi

Özetle, Türkiye’nin bu dönemde Tunus’ta parlamentonun feshedilmesine yönelik eleştirisi, bölgedeki yerel müttefiklerinin kuşatılmasının tırmanması ışığında Türkiye’nin artan endişe durumunu yansıtıyor. Özellikle de Türkiye Adalet ve Kalkınma Partisi’nin ideolojik uzantısını temsil eden Nahda hareketi. Türkiye’nin Tunus’taki çıkarlarına yansımaları var. Özellikle Türkiye’nin Tunus ile ekonomik ve güvenlik çıkarlarını güvence altına alma konusundaki istekliliği ışığında Türkiye’nin şu anda Cumhurbaşkanı Kays Said ile bir gerilime yönelmesi pek olası değil.